کمترین: 
10
بیشترین: 
10
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10
زمان: 
12/13 14:20
قیمت دینار عراق امروز 13 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 14:20","price":10}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399