کمترین: 
2405000
بیشترین: 
2505000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2505000
زمان: 
12/13 16:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2505000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:30","price":2435000},{"date":"1397/12/13 12:54","price":2505000},{"date":"1397/12/13 15:36","price":2405000},{"date":"1397/12/13 16:54","price":2505000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399