کمترین: 
2399000
بیشترین: 
2499000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2499000
زمان: 
12/13 16:54
قیمت نیم سکه امروز 13 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2499000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:30","price":2429000},{"date":"1397/12/13 12:54","price":2499000},{"date":"1397/12/13 15:36","price":2399000},{"date":"1397/12/13 16:54","price":2499000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399