کمترین: 
398
بیشترین: 
405
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
399
زمان: 
12/13 18:00
قیمت بات تایلند امروز 13 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 399 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":405},{"date":"1397/12/13 12:10","price":402},{"date":"1397/12/13 14:20","price":398},{"date":"1397/12/13 14:30","price":399},{"date":"1397/12/13 15:10","price":398},{"date":"1397/12/13 15:20","price":399},{"date":"1397/12/13 17:50","price":398},{"date":"1397/12/13 18:00","price":399}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398