کمترین: 
193
بیشترین: 
196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193
زمان: 
12/13 18:30
قیمت روبل روسیه امروز 13 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":196},{"date":"1397/12/13 12:10","price":195},{"date":"1397/12/13 12:50","price":194},{"date":"1397/12/13 13:00","price":195},{"date":"1397/12/13 13:20","price":194},{"date":"1397/12/13 13:30","price":195},{"date":"1397/12/13 14:20","price":193},{"date":"1397/12/13 18:20","price":194},{"date":"1397/12/13 18:30","price":193}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399