کمترین: 
170
بیشترین: 
173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
170
زمان: 
12/13 14:20
قیمت افغانی امروز 13 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":173},{"date":"1397/12/13 12:10","price":172},{"date":"1397/12/13 12:20","price":171},{"date":"1397/12/13 12:30","price":172},{"date":"1397/12/13 12:50","price":171},{"date":"1397/12/13 13:30","price":172},{"date":"1397/12/13 13:50","price":171},{"date":"1397/12/13 14:10","price":172},{"date":"1397/12/13 14:20","price":170}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398