کمترین: 
4450000
بیشترین: 
4450000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4450000
زمان: 
12/13 11:13
قیمت سکه در بازار تهران امروز 13 اسفند 1397
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 4450000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:13","price":4450000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398