کمترین: 
12650
بیشترین: 
12880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12650
زمان: 
12/13 16:00
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 12650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:12","price":12800},{"date":"1397/12/13 11:12","price":12800},{"date":"1397/12/13 11:15","price":12880},{"date":"1397/12/13 12:13","price":12800},{"date":"1397/12/13 16:00","price":12650}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399