کمترین: 
4255000
بیشترین: 
4355000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4355000
زمان: 
12/13 16:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 13 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 13 اسفند 1397 , 4355000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:06","price":4355000},{"date":"1397/12/13 11:36","price":4305000},{"date":"1397/12/13 12:54","price":4255000},{"date":"1397/12/13 16:54","price":4355000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399