کمترین: 
4246000
بیشترین: 
4346000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4346000
زمان: 
12/13 16:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 4346000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:06","price":4346000},{"date":"1397/12/13 11:36","price":4296000},{"date":"1397/12/13 12:54","price":4246000},{"date":"1397/12/13 16:54","price":4346000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399