کمترین: 
164238
بیشترین: 
164759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164238.0
زمان: 
12/13 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 13 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 164238.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:30","price":164759.0},{"date":"1397/12/13 11:10","price":164720.0},{"date":"1397/12/13 12:00","price":164553.0},{"date":"1397/12/13 15:10","price":164238.0}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398