کمترین: 
857.1
بیشترین: 
857.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
857.1
زمان: 
12/13 10:19
قیمت درام ارمنستان امروز 13 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 857.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":857.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399