کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
12/13 10:19
قیمت منات آذربایجان امروز 13 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399