کمترین: 
64
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
12/13 10:19
قیمت روبل روسیه امروز 13 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399