کمترین: 
13206.9
بیشترین: 
13206.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13206.9
زمان: 
12/13 10:19
قیمت بات تایلند امروز 13 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 13206.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":13206.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398