کمترین: 
1031.1
بیشترین: 
1031.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.1
زمان: 
12/13 10:19
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1031.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":1031.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398