کمترین: 
3103.4
بیشترین: 
3103.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3103.4
زمان: 
12/13 10:19
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3103.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":3103.4}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398