کمترین: 
3006.5
بیشترین: 
3006.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3006.5
زمان: 
12/13 10:19
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3006.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":3006.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398