کمترین: 
350.6
بیشترین: 
350.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
350.6
زمان: 
12/13 10:19
قیمت دینار عراق امروز 13 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 350.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":350.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399