کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
12/13 10:19
قیمت ریال عمان امروز 13 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399