کمترین: 
489.6
بیشترین: 
489.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.6
زمان: 
12/13 10:19
قیمت کرون نروژ امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 489.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":489.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399