کمترین: 
639.7
بیشترین: 
639.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.7
زمان: 
12/13 10:19
قیمت کرون دانمارک امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 639.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":639.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399