کمترین: 
453.2
بیشترین: 
453.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.2
زمان: 
12/13 10:19
قیمت کرون سوئد امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 453.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":453.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398