کمترین: 
4202
بیشترین: 
4202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4202
زمان: 
12/13 10:19
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 4202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":4202}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399