کمترین: 
3162.3
بیشترین: 
3162.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3162.3
زمان: 
12/13 10:19
قیمت دلار کانادا امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3162.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":3162.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399