کمترین: 
3751.2
بیشترین: 
3751.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3751.2
زمان: 
12/13 10:19
قیمت ین ژاپن امروز 13 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3751.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":3751.2}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399