کمترین: 
627.7
بیشترین: 
627.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
627.7
زمان: 
12/13 10:19
قیمت یوان چین امروز 13 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 627.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":627.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399