کمترین: 
781.7
بیشترین: 
781.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781.7
زمان: 
12/13 10:19
قیمت لیر ترکیه امروز 13 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 781.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":781.7}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398