کمترین: 
4772.8
بیشترین: 
4772.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4772.8
زمان: 
12/13 10:19
قیمت یورو امروز 13 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 اسفند 1397 , 4772.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":4772.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399