کمترین: 
1287.74
بیشترین: 
1296.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1287.74
زمان: 
12/13 15:30
قیمت اونس طلا امروز 13 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1287.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 03:30","price":1295.51},{"date":"1397/12/13 06:30","price":1296.38},{"date":"1397/12/13 09:30","price":1295.20},{"date":"1397/12/13 10:00","price":1293.72},{"date":"1397/12/13 10:30","price":1293.43},{"date":"1397/12/13 11:30","price":1292.38},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1290.17},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1287.74}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399