کمترین: 
128
بیشترین: 
135.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129.31
زمان: 
12/13 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 129.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 00:30","price":135.03},{"date":"1397/12/13 01:00","price":135.35},{"date":"1397/12/13 03:30","price":135},{"date":"1397/12/13 04:00","price":133.9},{"date":"1397/12/13 06:30","price":134.59},{"date":"1397/12/13 07:00","price":133.75},{"date":"1397/12/13 09:30","price":131.41},{"date":"1397/12/13 10:00","price":131.04},{"date":"1397/12/13 11:00","price":131.51},{"date":"1397/12/13 12:00","price":131.26},{"date":"1397/12/13 15:30","price":128},{"date":"1397/12/13 16:00","price":129.3},{"date":"1397/12/13 18:30","price":129.04},{"date":"1397/12/13 19:00","price":130.01},{"date":"1397/12/13 21:30","price":130},{"date":"1397/12/13 22:00","price":129.31}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399