کمترین: 
3786.6
بیشترین: 
3904.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3814.4
زمان: 
12/13 22:00
قیمت بیت کوین امروز 13 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3814.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 00:30","price":3890.4},{"date":"1397/12/13 01:00","price":3891.4},{"date":"1397/12/13 03:30","price":3882},{"date":"1397/12/13 04:00","price":3884.9},{"date":"1397/12/13 06:30","price":3904.8},{"date":"1397/12/13 07:00","price":3893.4},{"date":"1397/12/13 09:30","price":3843.6},{"date":"1397/12/13 10:00","price":3820},{"date":"1397/12/13 11:00","price":3820.3},{"date":"1397/12/13 12:00","price":3815.8},{"date":"1397/12/13 15:30","price":3786.6},{"date":"1397/12/13 16:00","price":3797.5},{"date":"1397/12/13 18:30","price":3798},{"date":"1397/12/13 19:00","price":3799.4},{"date":"1397/12/13 21:30","price":3813.3},{"date":"1397/12/13 22:00","price":3814.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398