کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
12/12 19:20
قیمت درام ارمنستان امروز 12 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 19:10","price":26},{"date":"1397/12/12 19:20","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398