کمترین: 
164442
بیشترین: 
164489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164442.0
زمان: 
12/12 18:10
قیمت شاخص بورس امروز 12 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 164442.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 12:00","price":164489.0},{"date":"1397/12/12 15:10","price":164443.0},{"date":"1397/12/12 18:10","price":164442.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399