کمترین: 
1574000
بیشترین: 
1654000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1604000
زمان: 
12/12 16:48
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 12 اسفند 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1604000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:24","price":1584000},{"date":"1397/12/12 12:54","price":1654000},{"date":"1397/12/12 13:18","price":1574000},{"date":"1397/12/12 16:48","price":1604000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399