کمترین: 
2485000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2485000
زمان: 
12/12 17:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 2485000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:24","price":2535000},{"date":"1397/12/12 12:54","price":2555000},{"date":"1397/12/12 13:18","price":2505000},{"date":"1397/12/12 16:48","price":2555000},{"date":"1397/12/12 17:12","price":2485000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399