کمترین: 
1567000
بیشترین: 
1647000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1597000
زمان: 
12/12 16:48
قیمت ربع سکه امروز 12 اسفند 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1597000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:24","price":1577000},{"date":"1397/12/12 12:54","price":1647000},{"date":"1397/12/12 13:18","price":1567000},{"date":"1397/12/12 16:48","price":1597000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399