کمترین: 
4346000
بیشترین: 
4446000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4396000
زمان: 
12/12 17:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 4396000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:24","price":4446000},{"date":"1397/12/12 12:18","price":4396000},{"date":"1397/12/12 12:54","price":4446000},{"date":"1397/12/12 13:18","price":4416000},{"date":"1397/12/12 16:48","price":4346000},{"date":"1397/12/12 17:12","price":4396000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398