کمترین: 
3189
بیشترین: 
3267
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3193
زمان: 
12/12 19:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 3193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":3267},{"date":"1397/12/12 12:40","price":3242},{"date":"1397/12/12 14:10","price":3217},{"date":"1397/12/12 15:00","price":3193},{"date":"1397/12/12 19:10","price":3189},{"date":"1397/12/12 19:20","price":3193}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399