کمترین: 
9584
بیشترین: 
9817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9596
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 اسفند 1397 , 9596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":9817},{"date":"1397/12/12 12:40","price":9743},{"date":"1397/12/12 14:10","price":9669},{"date":"1397/12/12 15:00","price":9595},{"date":"1397/12/12 19:10","price":9584},{"date":"1397/12/12 19:20","price":9596}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398