کمترین: 
1513
بیشترین: 
1550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1515
زمان: 
12/12 19:20
قیمت کرون نروژ امروز 12 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":1550},{"date":"1397/12/12 12:40","price":1538},{"date":"1397/12/12 14:10","price":1526},{"date":"1397/12/12 15:00","price":1515},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1513},{"date":"1397/12/12 19:20","price":1515}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398