کمترین: 
1978
بیشترین: 
2026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1980
زمان: 
12/12 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 12 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":2026},{"date":"1397/12/12 12:40","price":2010},{"date":"1397/12/12 14:10","price":1995},{"date":"1397/12/12 15:00","price":1980},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1978},{"date":"1397/12/12 19:20","price":1980}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399