کمترین: 
4851
بیشترین: 
4968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4857
زمان: 
12/12 19:20
قیمت لاری گرجستان امروز 12 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 4857 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":4968},{"date":"1397/12/12 12:40","price":4931},{"date":"1397/12/12 14:10","price":4894},{"date":"1397/12/12 15:00","price":4856},{"date":"1397/12/12 19:10","price":4851},{"date":"1397/12/12 19:20","price":4857}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399