کمترین: 
3566
بیشترین: 
3652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3570
زمان: 
12/12 19:20
قیمت ریال قطر امروز 12 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 اسفند 1397 , 3570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":3652},{"date":"1397/12/12 12:40","price":3625},{"date":"1397/12/12 14:10","price":3597},{"date":"1397/12/12 15:00","price":3570},{"date":"1397/12/12 19:10","price":3566},{"date":"1397/12/12 19:20","price":3570}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399