کمترین: 
3463
بیشترین: 
3547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3467
زمان: 
12/12 19:20
قیمت ریال عربستان امروز 12 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 3467 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":3547},{"date":"1397/12/12 12:40","price":3520},{"date":"1397/12/12 14:10","price":3494},{"date":"1397/12/12 15:00","price":3467},{"date":"1397/12/12 19:10","price":3463},{"date":"1397/12/12 19:20","price":3467}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399