کمترین: 
7521
بیشترین: 
7703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7530
زمان: 
12/12 19:20
قیمت منات آذربایجان امروز 12 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 7530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":7703},{"date":"1397/12/12 12:40","price":7646},{"date":"1397/12/12 14:10","price":7588},{"date":"1397/12/12 15:00","price":7530},{"date":"1397/12/12 19:10","price":7521},{"date":"1397/12/12 19:20","price":7530}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398