کمترین: 
197
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
198
زمان: 
12/12 19:20
قیمت روبل روسیه امروز 12 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":202},{"date":"1397/12/12 12:40","price":201},{"date":"1397/12/12 14:10","price":199},{"date":"1397/12/12 15:00","price":198},{"date":"1397/12/12 19:10","price":197},{"date":"1397/12/12 19:20","price":198}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399