کمترین: 
1401
بیشترین: 
1435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1403
زمان: 
12/12 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 12 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1403 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":1435},{"date":"1397/12/12 12:40","price":1424},{"date":"1397/12/12 14:10","price":1414},{"date":"1397/12/12 15:00","price":1403},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1401},{"date":"1397/12/12 19:20","price":1403}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398