کمترین: 
175
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
12/12 15:00
قیمت افغانی امروز 12 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":179},{"date":"1397/12/12 12:40","price":177},{"date":"1397/12/12 14:10","price":176},{"date":"1397/12/12 15:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399