کمترین: 
13001
بیشترین: 
13316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13017
زمان: 
12/12 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 13017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":13316},{"date":"1397/12/12 12:40","price":13216},{"date":"1397/12/12 14:10","price":13116},{"date":"1397/12/12 15:00","price":13016},{"date":"1397/12/12 19:10","price":13001},{"date":"1397/12/12 19:20","price":13017}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398